Hoge inflatie en geopolitiek: consumenten besteden anders

De NOS had de opdracht aan I&O Research gegeven om een representatief onderzoek uit te voeren naar het besteedgedrag van de Nederlandse consument. Uit dit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse huishoudens nu nog in staat zijn om de vaste lasten te voldoen, ondanks dat het steeds krapper wordt. Daarnaast blijkt dat mensen zich veel bewuster zijn van hun uitgaven. In juni 2022 gaf 43 procent van de ondervraagden aan goed te letten op hun uitgaven. Dit percentage was binnen een kwartaal gestegen naar 55 procent. Kortom, de Nederlander houdt de hand steviger op de knip.

Meer Nederlanders hebben moeite met voldoen vaste lasten

Gelukkig kan een groot deel van de Nederlandse huishoudens nog rondkomen, maar we zien zeker wel een groei in het aantal huishoudens dat dit niet langer kan. Daarnaast is er een groei te zien in het aantal Nederlandse huishoudens dat maandelijks elke laatste cent om moet draaien om alle eindjes weer aan elkaar te kunnen knopen. We hebben het allemaal lastiger. Bijna 1 op de 5 mensen, namelijk 19 procent, geeft aan in de problemen te raken wanneer zij niet goed letten op hun uitgaven. Van alle ondervraagden heeft 1 op de 20 personen al met financiële problemen te maken, of verwacht hier binnenkort in verzeild te raken.

Middeninkomens komen ook in de moeilijkheden

Er wordt vooral gekeken naar tegemoetkomingen voor de lagere inkomens. Dit is dan ook de doelgroep die het meest worstelt met de toegenomen prijzen van het dagelijks leven. Toch zijn het niet alleen de lagere inkomens die in financiële moeilijkheden komen. Ook mensen met een lager middeninkomen hebben op dit moment al moeite met het voldoen van de vaste lasten. De inflatie zorgt daarmee nu al voor twee doelgroepen die in de problemen dreigen te komen. Het is een misvatting dat uitsluitend mensen met een uitkering niet meer rond kunnen komen. Ook huishoudens met twee fulltime werkende personen kunnen last hebben van de stijgende prijzen. Maar liefst 45 procent van de ondervraagden geeft aan van mening te zijn dat ook de middeninkomens tegemoetkoming moeten krijgen van de overheid.

Tegemoetkoming moet bij bedrijven vandaan komen

In het onderzoek was ook aandacht voor de manier waarop financiële steun moet worden georganiseerd. Bijna de helft van de ondervraagden, namelijk 49 procent, geeft aan het een goed idee te vinden als de personen met hogere inkomens hiervoor meer inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Een kleiner deel is van mening dat het een goed idee zou kunnen zijn om de winstbelasting voor ondernemingen te verhogen. Het doorvoeren van extra bezuinigingen wordt door de meeste ondervraagden als de minst aantrekkelijke oplossing aangegeven.

Inflatie heeft veel verschillende gevolgen

We hebben te maken met een zeer sterke inflatie en dit heeft meerdere gevolgen. Op de eerste plaats betekent het dat mensen bewuster met geld omgaan en hun geld ook minder snel uitgeven. Er worden minder reguliere aankopen gedaan en meer veilingaankopen. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar zeker ook voor bedrijven. Wanneer u als bedrijf via veilingen gaat kopen, dan kan er de behoefte aan een ervaren logistiek partner ontstaan. Van de Scheur Logistiek staat graag voor u klaar. Wij bieden een scala aan fulfilment services. Wilt u weten wat wij precies voor u kunnen betekenen? Neem dan een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact met ons op.