Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Van de Scheur logistiek (https://www.vandescheurlogistiek.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Van de Scheur logistiek betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Van de Scheur logistiek.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van de Scheur logistiek berusten bij Van de Scheur logistiek. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van de Scheur logistiek is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Van de Scheur logistiek, info@vdslogistiek.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Van de Scheur logistiek.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Van de Scheur logistiek geeft Van de Scheur logistiek geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Van de Scheur logistiek.

Van de Scheur logistiek kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Van de Scheur logistiek, de onmogelijkheid de website van Van de Scheur logistiek te gebruiken, uit de levering van diensten door Van de Scheur logistiek of het gebrek aan levering van diensten door Van de Scheur logistiek.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Van de Scheur logistiek wordt regelmatig bijgewerkt. Van de Scheur logistiek behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Van de Scheur logistiek te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 24-3-2016.