PGS 37: risico’s van lithium-houdende energiedragers

De PGS richtlijn heeft de belangrijkste risico’s met betrekking tot activiteiten met gevaarlijke stoffen opgenomen in een document. In 2023 wordt de PGS 37 gepubliceerd, welke bestaat uit twee delen. Wanneer u te maken heeft met lithium-houdende energiedragers, dan is de PGS 37 heel belangrijk. Deze heeft namelijk betrekking op de risico’s die gepaard gaan met deze lithium-houdende energiedragers en hoe deze risico’s in de praktijk zouden moeten worden beheerst.

Twee delen van de PGS 37 richtlijn

De PGS 37 richtlijn bestaat uit twee delen. Op de eerste plaats is er de PGS 37-1. Deze heeft betrekking op EOS, ook wel bekend als de Energie Opslag Systemen. Het tweede deel van de richtlijn, de PGS 37-2, heeft betrekking op de specifieke opslag. Beide delen van de PGS 37 richtlijn voor het beheersen van risico’s met betrekking tot lithium-houdende energiedragers worden naar verwachting in 2023 gepubliceerd. In 2022 werden de eerste conceptversies van deze richtlijn al onder de loep genomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de afwerking en afronding van de definitieve versies.

Waarom is de PGS 37 richtlijn belangrijk?

De PGS 37 richtlijn heeft betrekking op lithium-houdende energiedragers. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan lithium-ion accu’s. Deze accu’s komen we steeds vaker tegen, in veel verschillende producten, en juist omdat zij veel vaker voorkomen is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn over het veilig omgaan met deze accu’s.

In de praktijk is het zo dat steeds meer bedrijven te maken krijgen met producten die deze accu’s bevatten of met de opslag van de accu’s of producten met deze accu’s. Toch is het lang niet bij ieder bedrijf duidelijk hoe hier op een veilige en verantwoorde wijze mee om te gaan. De PGS 37 richtlijn is bedoeld om hier duidelijkheid in te scheppen.

Bedrijven moeten aan de richtlijnen voldoen

Alle bedrijven die werken met de lithium-houdende energiedragers moeten verplicht worden gesteld om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Naar verwachting zal de PGS 37 in het Besluit activiteiten leefomgeving worden opgenomen om dit ook wettelijk te kunnen borgen. Voor bedrijven is het aan te raden om nu al de nodige stappen te ondernemen om straks aan deze eis te kunnen voldoen. De conceptversie biedt al een duidelijk beeld van de verwachtingen.

De grote lijnen zullen in de definitieve versie niet anders zijn, al kunnen details wel wat verschillen. Bedrijven hoeven dus nog geen drastische stappen te ondernemen, maar het is wel goed om alvast te gaan voorbereiden op basis van de hoofdlijnen die staan omschreven in de conceptversie.

Bij Van de Scheur Logistiek blijven we up to date

Van de Scheur Logistiek biedt veelzijdige warehouse mogelijkheden. Vanzelfsprekend bent u bij ons ook welkom wanneer u zoekt naar een opslagoptie voor lithium-houdende energiedragers. Wij zorgen er altijd voor dat wij aan alle wettelijke richtlijnen en voorschriften voldoen, dus straks ook aan ed PGS 37, bijvoorbeeld voor de opslag van lithium-ion accu’s. Zo bent u er altijd zeker van dat er op de juiste, veilige wijze met uw producten wordt omgegaan in ons warehouse. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren en adviseren u graag.