Rusttijden en rijtijden in de transportsector anno 2022

Chauffeurs dienen zich te houden aan de rusttijden en de rijtijden die voor 2022 gelden binnen de transportsector. Wanneer een transportbedrijf zich niet aan deze wettelijk vastgestelde regels houdt, of een chauffeur overtreedt deze regels zelfstandig, dan worden er boetes uitgereikt. Het is voor het welzijn van de chauffeur én de veiligheid op de weg belangrijk dat de regels worden nageleefd. Hoe steken deze regels voor 2022 in elkaar? Daar vertelt Van de Scheur Logistiek u graag meer over.

Welk maximum aan totale rijtijd is geldig?

Met de maximum totale rijtijd wordt de tijd bedoeld waarin de chauffeur het voertuig daadwerkelijk bestuurt. Het is een werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat een chauffeur minstens eens per vier weken terugkeert naar de eigen woonplaats of naar de vestigingsplaats van het bedrijf waarvoor de chauffeur actief is. Er mag maximaal 10 uur gereden worden op maximaal 2 dagen van de week. Voor de overige dagen geldt een maximum rijtijd van 9 uur. Wekelijks mag het aantal uren op de weg niet hoger liggen dan 56 uur en per twee weken mag het maximaal aantal uren niet boven de 90 uur uitkomen.

Voldoende pauzes inlassen voor de chauffeur

Het spreekt voor zich dat een chauffeur niet te lang achtereen achter het stuur mag zitten. Er moeten dus voldoende pauzes bestaan die de chauffeur ook daadwerkelijk neemt. Een chauffeur mag niet langer dan 4,5 uur ononderbroken rijden, waarna de pauze minimaal 45 minuten dient te bedragen. Binnen het tijdsbestek van 4,5 uur mag de pauzetijd eventueel worden opgedeeld in een pauze van 15 minuten en een pauze van 30 minuten.

Wanneer er maximaal 9 uur wordt gereden, dan moet er minimaal 30 minuten pauze aanwezig zijn op de werkdag. Wordt er meer dan 9 uur gereden, dan dient de pauze te bestaan uit minimaal 45 minuten. Deze pauzetijd mag worden opgedeeld in perioden van 15 minuten. Deze regels gelden wanneer de chauffeur alleen in de wagen zit. Zijn er twee chauffeurs aanwezig, dan hoeft de wagen enkel te stoppen voor het wisselen van plek.

Hoe zit het met de rusttijden?

Uiteraard moet een chauffeur zich ook aan rusttijden houden. Op 24 uur moet een rusttijd van minimaal 11 uur bestaan. In deze tijd mag de chauffeur geen enkele verplichting tegenover de werkgever hebben. De rusttijd mag tussen twee rustperioden van 11 uur maximaal drie keer worden verkort tot een periode van 9 uur. Dagelijkse rust mag worden verdeeld over maximaal twee delen, waarbij het eerste deel minimaal 3 uur moet zijn en het tweede deel minimaal 9 uur.

Hierbij komt de totale rusttijd uit op 12 uur. Het is niet toegestaan om eerst 9 uur rust te nemen en daarna 3 uur. Er geldt een 24-uurs periode voor chauffeurs die alleen rijden en een 30-uurs periode voor chauffeurs die samen rijden en elkaar afwisselen.

Is rusten in de cabine toegestaan?

Het is toegestaan om de rust in de cabine te nemen wanneer het gaat om de verkorte wekelijkse rust. De reguliere en de verlengde wekelijkse rust mogen niet worden genomen in de cabine. Hiervoor is het verplicht dat de chauffeur deze rusttijd kan doorbrengen in een passend, gendervriendelijk verblijf. Dit verblijf dient te beschikken over goede sanitaire voorzieningen en slaapfaciliteiten. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden door de werkgever betaald.

Vertragingen in de levering voorkomen

Het gebeurt in de praktijk vaker dat goederen niet op tijd op de plaats van bestemming aankomen doordat de chauffeur zich niet aan de wettelijke regels voor rij- en rusttijd houdt. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. De ervaren chauffeurs van Van de Scheur Logistiek zorgen ervoor dat uw goederen op tijd worden geleverd, waarbij wij de geldende wetgeving voor rij- en rusttijden in acht nemen. Bent u nog op zoek naar een ervaren transportbedrijf waar u altijd op kunt vertrouwen? Dan staan wij voor u klaar. Neem gerust eens vrijblijvend contact op voor meer informatie of advies.