Hoe kunnen we de transportsector duurzamer maken?

We horen de laatste tijd veel in het nieuws over de CO2-uitstoot en de noodzaak om deze uitstoot te verlagen. Het is belangrijk om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. Meerdere sectoren hebben een hogere CO2-uitstoot dan gemiddeld en de transportsector hoort hier natuurlijk ook bij. Het is goed om te kijken naar manieren waarop we de transportsector duurzamer kunnen maken. Van de Scheur Logistiek vertelt u graag meer over mogelijkheden voor het verduurzamen van onze sector.

Vrachtwagenroutes geavanceerder maken

Een groot deel van de goederen en producten wordt natuurlijk per vrachtwagen verplaatst van A naar B. Vrachtwagens worden op dit moment onvoldoende geaccommodeerd als we kijken naar de moderne snelwegontwerpen. Vrachtwagenroutes kunnen zeer inefficiënt zijn, en dat is precies de reden waarom er op dat gebied nog veel te bereiken valt. Het is goed om de vrachtwagenroutes geavanceerder te maken, zodat deze optimaal effectief worden.

De infrastructuur voor elektrische wagens optimaliseren

Steeds meer transportbedrijven maken gebruik van elektrische wagens. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Het is ook noodzakelijk, want we krijgen te maken met emissievrije zones. Ieder bedrijf in de transportsector moet met het oog daarop het wagenpark duurzamer maken, met steeds meer elektrische wagens, tot het hele wagenpark elektrisch is. Een belangrijk aandachtspunt op dit vlak is wel dat veel transportbedrijven op dit moment moeite ervaren in het opladen van de wagens. De bouw van laadstations gaat niet zo snel als de aanschaf van elektrische wagens. Er moeten dus meer laadstations komen, zowel bij de bedrijven zelf als in het openbaar, die uiteraard ook geschikt zijn voor grotere wagens.

De vrachtefficiëntie optimaliseren

De vrachtefficiëntie kan nog verder worden geoptimaliseerd. Het gaat om het beter plannen van routes, het slimmer indelen van wagens en vooral om het combineren van de juiste ladingen met het oog op de afleverpunten. Het is belangrijk voor bedrijven in de transportsector om aan de slag te gaan met het optimaliseren van de distributieroutes, want op dat vlak valt er nog veel te winnen. Overigens geldt dit niet alleen voor routes die door vrachtwagens worden afgelegd. Dit kan ook worden toegepast op goederen die per spoor, per boot of per vliegtuig worden vervoerd van A naar B.

Van de Scheur Logistiek gaat voor meer duurzaamheid

Uiteraard zijn wij dagelijks op de weg te vinden en wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen op het gebied van duurzaamheid en het verduurzamen van de transportsector. Zo zorgen wij dagelijks voor efficiënte distributieroutes, waarbij wij de juiste zendingen met elkaar combineren voor een zo slim mogelijk vervoer. Wij zijn klaar voor een schonere toekomst, en daar laten wij onze klanten natuurlijk van mee profiteren. Wilt u precies weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.