Historie Van de Scheur logistiek

Van de Scheur Logistiek bestaat al sinds 1956 en heeft zich door de jaren geprofileerd als een dienstverlener waar je alles kwijt kunt tot op het laatste moment en die goed is in het vervoer, de opslag en de plaatsing van grotere goederen. Dit geschiedde met hoge kwaliteit, vooral dedicated en waarbij de klant de regie had.

Trends van veranderingen door de jaren zijn

 • Vraag naar kosten efficiënte oplossingen
 • Verschuiving van dedicated vervoer naar distributie logistiek
 • Productieverschuiving naar ver weg, customizing gebeurt op het laatste moment
 • De klant legt een groter deel van zijn proces bij een logistieke dienstverlener neer
 • De consument bepaalt wanneer en in welke staat hij zijn goederen wil hebben
 • Verschuiving van lokale naar (inter) nationaal opererende klanten

Ontwikkelingen bij Van de Scheur logistiek

De wereldwijde economische crisis en deze trends hebben ook op VDSL effect gehad.
De laatste jaren is hier op ingespeeld door:

 • Het aanbieden van vormen van distributie,
 • Bredere dienstverlening voor de klant richting de consument,
 • Het aanboren van nieuwe markten,
 • Het aanpassen van de bedrijfsvoering en de prijs voor de diensten.

Keuzes bij Van de Scheur logistiek

Dit is allemaal niet vanzelf gegaan, het bedrijf moet het leren, de systemen moeten aangepast worden, je moet efficiënter werken, er moet meer transparantie komen, meer service verleend worden, kwaliteit kan hieronder lijden, niet elke dienst is een succes of blijkt bij ons te passen, enzovoort.

Daarom hebben we keuzes gemaakt :

 • Lelystad en Vianen profileren zich nu apart als VDS Fulfilment en Vianen als Van de Scheur Logistiek
 • De klant centraal zetten en die een breed dienstenpakket bieden waarin we proactief meerwaarde hebben voor onze klanten
 • Niet concurreren met 24 uurs-distributie in weinig waarde toevoegende markten
 • Uitstekende kwaliteit bieden voor een redelijke prijs
 • De kritische massa vergroten door focus aan te brengen en naar buiten te treden als een toonaangevende logistieke partner voor specifieke markten in Nederland

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat Van de Scheur de onderneming is die het nu is.