Missie

VDSL is gespecialiseerd in de logistiek van onverpakte goederen ,die veelal kwetsbaar, kostbaar of groot zijn.

We zijn actief in de promotie- en evenementenmarkt, de industriële markt en de veilingmarkt in de Benelux en regionaal in Home Deliveries.

Onze klanten zijn veelal Productie-en handelsbedrijven die een breed dienstenpakket, oplossend vermogen en een hoge servicegraad verwachten.

Het is ons voortdurend streven om onze diensten te ontwikkelen, deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren en daarmee de klant te helpen zijn doel te bereiken.

We willen eerlijk, betrouwbaar, transparant en communicatief zijn naar al onze relaties

In de bedrijfsvoering houden we voortdurend rekening met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers; we respecteren de geldende maatschappelijke normen, voorschriften en wetten en zijn ons bewust van onze milieuverantwoordelijkheid.

Visie

Met betrekking tot marktontwikkeling en onze gewenste rol

In een steeds sneller werkende en veranderende markt bepaalt de afnemer waar(plaats, verdieping etc.), hoe(gemonteerd, onverpakt, etc.) en wanneer(dagdeel, tijdstip, etc.) zijn of haar goederen geleverd moeten worden. Lees meer

Hoe blijven we in optimale conditie voor de voor ons liggende uitdagingen?

Met betrekking tot de ontwikkelingen van onze organisatie en personeel willen we een transparante en servicegerichte onderneming zijn met korte lijnen. Lees meer

Succesfactoren in tevredenheid bestuur en financiers

Het bedrijf wil een belangrijke speler zijn, voor de lange termijn, in de nichemarkten waar het zich nu in bevindt. De diensten die we aanbieden in deze markten moeten kwalitatief goed zijn en het aantal klanten hierin zal groeiende moeten zijn. Lees meer

Succesfactoren in maatschappelijke ontwikkeling

De bedrijfsvoering heeft een beleid dat voortdurend rekening houdt met de gezondheid , de veiligheid en het welzijn van onze werknemers en wil ze voldoende ondersteunen om tot hun pensioen goed te kunnen functioneren. Lees meer

Kernwaarden

Partnership

VDSL is een betrouwbare, communicatieve en innovatieve partner voor haar klantenkring, leveranciers en medewerkers. Wij geloven dat door in overleg te zijn en de samenwerking te zoeken de beste en meest efficiënte logistiek tot stand kan komen en onze relaties prettig en langdurig zijn.

Toewijding

Wij zijn de schakel tussen klant en afnemer, het is ons streven de klantbelofte altijd waar te maken op een professionele en efficiënte manier. Door onze korte lijnen en flexibiliteit kunnen we goed inspelen op acute logistieke uitdagingen, met onze knowhow kunnen we voor de langere termijn goede en efficiënte oplossingen uitvoeren.

Transparant

Ons doel is de klant en afnemer altijd inzicht te geven in de voorraad en in wijzigingen in de status van een order door middel van ICT oplossingen, en persoonlijk te overleggen over verbeteringen en bij knelpunten.

Verantwoordelijk

Wij dragen de zorg voor onze medewerkers door een sfeer te creëren, waarbinnen verantwoordelijkheid, bewustzijn, en aandacht voor klant en collega’s kernwaarden zijn. We respecteren de geldende maatschappelijke normen, voorschriften en wetten en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.