Succesfactoren in maatschappelijke ontwikkeling

De bedrijfsvoering heeft een beleid dat voortdurend rekening houdt met de gezondheid , de veiligheid en het welzijn van onze werknemers en wil ze voldoende ondersteunen om tot hun pensioen goed te kunnen functioneren. Daarnaast is er te weinig instroom in de logistieke sector, daarom bieden wij stageplekken aan door het hele bedrijf; naast de verplichtingen voor school worden de jongeren begeleid om volwaardige en breed inzetbare medewerkers te worden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds meer een basisvoorwaarde in de bedrijfsvoering, we hebben ons daarin een doelstelling opgelegd om ons energiegebruik jaarlijks met 5% te reduceren. Uiteraard respecteren we de geldende maatschappelijke normen, voorschriften en wetten.