Succesfactoren in tevredenheid bestuur en financiers

Het bedrijf wil een belangrijke speler zijn, voor de lange termijn, in de nichemarkten waar het zich nu in bevindt. De diensten die we aanbieden in deze markten moeten kwalitatief goed zijn en het aantal klanten hierin zal groeiende moeten zijn.

We streven naar een gezonde mix van eigen en vreemd vermogen, om voldoende buffer te hebben in economisch slechte tijden en om de investeringen te doen die nodig zijn om de ambities waar te maken. Voor externe financiers is winstgevendheid een voorwaarde voor uitbreidingsinvesteringen.