Normen & Waarden

Bij Van de Scheur Logistiek staan de volgende waarden centraal bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Partnership

VDSL is een betrouwbare, communicatieve en innovatieve partner voor haar klantenkring, leveranciers en medewerkers. Wij geloven dat door in overleg te zijn en de samenwerking te zoeken de beste en meest efficiënte logistiek tot stand kan komen en onze relaties prettig en langdurig zijn.

Toewijding

Wij zijn de schakel tussen klant en afnemer, het is ons streven de klantbelofte altijd waar te maken op een professionele en efficiënte manier. Door onze korte lijnen en flexibiliteit kunnen we goed inspelen op acute logistieke uitdagingen, met onze knowhow kunnen we voor de langere termijn goede en efficiënte oplossingen uitvoeren.

Transparantie

Ons doel is de klant en afnemer altijd inzicht te geven in de voorraad en in wijzigingen in de status van een order door middel van ICT oplossingen, en persoonlijk te overleggen over verbeteringen en bij knelpunten.

Verantwoordelijkheid

Wij dragen de zorg voor onze medewerkers door een  sfeer te creëren, waarbinnen verantwoordelijkheid, bewustzijn, en aandacht voor klant en collega’s kernwaarden zijn. We respecteren de geldende maatschappelijke normen, voorschriften en wetten en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.